HLP VS SMY 2011

Posted by & filed under HLP, SMY, VDO.

IMG_3750

การปะทะแข้งของพนักงานอินดี้ HLP  VS  SMY song : I like to move it move it Magagascar  OOPS! ประสบการณ์นักแตะ ไม่ได้เป็นคนยิงเข้า ไม่ได้ลูก อืม! แต่ท่า เสื้อผ้า มา WIN เป็นครั้งแรกของทั้งสองบริษัทที่แตะกันอย่างเมามันส์  - -'  สถานะของทุกคนตอนนี้ : เมื่อยสินะ!  ทำงานด้วยกัน ควรจะต้องมีกิจกรรมบ้าบอคอแตกอยู่เรื่อยๆ จะได้ซูช่าทั้งชีวิตในการทำงานและปาร์ตี้ชาลาลา อย่างมีระบบ ปีหน้า ท่าจะมีนัดทำกิจกรรมกันทุกเดือน ก๊ากๆ HLP / SMY สู้ๆ PHOTO GALLERY HLP VS SMY